capital-l
lower-h

Biografie René Victor

boekpresentatie

Individuele bezoekers - Lezing

Het Letterenhuis en uitgeverij Doorbraak nodigen u uit op de boekpresentatie van de biografie ‘René Victor 1897-1984. Strijder voor het Vlaamse rechtsleven’ van mr. Jan Verstraete.

Biografie van René Victor door mr. Jan Verstraete

René Victor (1897-1984) was niet alleen veruit de belangrijkste Vlaamse advocaat van zijn tijd, hij was ook een vooraanstaande getuige en actor van de Vlaamse Beweging in de waanzinnige 20ste eeuw. Hij liep school in het Antwerpse atheneum. Samen met boezemvriend Paul van Ostaijen, raakte hij tijdens de Eerste Wereldoorlog betrokken bij het activisme. Tijdens het interbellum klom hij al snel op de sociale ladder van de Antwerpse advocatuur: van openingsredenaar van de Vlaamse Conferentie der Balie, naar voorzitter ervan, van lid van de tuchtraad tot stafhouder. In elke functie streed hij voor de vernederlandsing van de instellingen. Hij streed eveneens voor een volledig zelfstandige Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten en werd er in 1939 een van de eerste leden van. Na de Tweede Wereldoorlog verdedigde hij politieke en intellectuele tenoren van de collaboratie zoals Hendrik Borginon, Gerard Romsée, Victor Leemans, Filip De Pillecyn, Jef Van Hoof en honderden anderen.

René Victor en het Letterenhuis

René Victor bezorgde archivalia van Paul van Ostaijen aan het Letterenhuis. Foto’s, brieven en handschriften kwamen via Van Ostaijens jeugdvriend terecht in onze collectie. 
Ook het omvangrijke archief van René Victor zelf heeft een onderkomen gevonden in het Letterenhuis.

Programma

  • Verwelkoming door dr. Johan Vanhecke, hoofdarchivaris van het Letterenhuis
  • Inleiding door prof. dr. Matthias Storme
  • Rik van Cauwelaert in gesprek met auteur mr. Jan Verstraete
  • Slotwoord door Karl Drabbe, uitgever Doorbraak
  • Receptie

De auteur signeert graag uw exemplaar van uw biografie.
Bevestig uw komst op j.verstraete@advocaten-verstraete.be

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief