capital-l
lower-h

Dylan en de Nobelprijs

Duel op zondag

Heeft Bob Dylan nu terecht of onterecht de Nobelprijs voor literatuur gewonnen? We vechten het uit tijdens Duel op zondag.

Nooit heeft de bekendmaking van de Nobelprijs voor literatuur zoveel geëmotioneerde reacties uitgelokt. Literatoren, liedjeszangers, sociologen en cultuurhistorici voelden hoge drang om hun opinie op de wereld los te laten. Deze keer was de reactie niet: 'Wie is dát?' zoals helaas gebruikelijk. Nu was het: 'Wat?! Is dat ook al literatuur?!' Of, en dan triomfantelijk: 'Eindelijk!'

Wat is literatuur en wat niet? Zijn er eigenlijk wel grenzen? Waarin zit juist Dylans literaire waarde? Moeten we liedjestekstschrijvers nu met dichters vergelijken? Welke andere soorten teksten zouden in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor de Nobelprijs? Wat is het verschil tussen een hogere en lagere cultuur?

Vechten het voor u uit:

  • Geert Buelens: dichter, schrijver en hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde
  • Christophe van Gerrewey: schrijver, hoogleraar architectuurtheorie aan de Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
  • Duelmeester: Gudrun De Geyter, boekenredacteur voor 'Pompidou' op radio Klara
  • Muzikale omlijsting: Jan De Smet

 

Praktisch

  • Reserveren is verplicht en kan via deze link
  • Toegangsprijs: €10, studenten: €5. Ter plaatse te betalen op de dag van het duel, 26 februari 2017.
  • Of word voor €40 lid van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren en neem voortaan gratis deel aan deze lezingenreeks. Bovendien steunt u daarmee ook de werking van het Letterenhuis en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
    Leden worden uitgenodigd op de vernissages van de tentoonstellingen en op de jaarlijkse feestelijke ledenontmoetingen. Met uw lidkaart heeft u bovendien gratis toegang tot alle stedelijke musea van de Stad Antwerpen en geniet u een korting in de museumshops.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief