capital-l
lower-h

Aanwinsten

De collectie van het Letterenhuis groeit voortdurend. Benieuwd naar een aantal recente aanwinsten?

Archiefcollectie

De collectie van het Letterenhuis is groot - zo'n 3,5 km papier en vele gigabytes digitale bestanden. En per jaar komt daar ongeveer honderd meter archief bij: volledige archieven van schrijvers, literaire verenigingen, uitgevers, drukkers en anderen, maar ook losse stukken vinden hun weg naar het Letterenhuis.

Aanwinsten april-september 2019: een selectie
 • Archief van Jef Lambrecht met betrekking tot zijn journalistieke en literaire werk, met ongepubliceerde poëzie, reisdagboeken en voorbereidingen voor journalistiek werk
 • Digitaal en papieren archief van het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort, met digitale correspondentie tussen Hugo Bousset en Els van de Perre, drukproeven met aantekeningen, en zakelijke en interne documenten van het tijdschrift
 • Handschrift en typoscripten van Gaston Burssens, waaronder dagboekfragmenten
 • Handschriften van Gerard Walschap, met het tv-spel De gieren
 • Digitaal en papieren archief van Hilde Keteleer met betrekking tot haar activiteiten als vertaalster en auteur
 • Briefwisseling tussen Paul Snoek en Hugues C. Pernath uit de zgn ‘soldatenbrieven’
 • Documentatie met betrekking tot Peter Jozef Cautereels uit het archief van Paul Janssen
 • Brief van Hendrik Conscience aan minister Rollin 
 • Portretten van Vlaamse kunstenaars door Marcel Vandenven, bekend als Vlaamse Koppen
 • Brief van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen
 • Fonds erven Belpaire Teichmann, met in het bijzonder deelarchieven van Marie-Elisabeth Belpaire, Constance Teichmann, Betsy Belpaire-Teichmann en kleinere deelarchieven van Antoine Belpaire, Théodore Teichmann en anderen
 • Audiovisueel archief van Hugo Raes, met dia’s en filmpjes van reizen en evenementen in familie- of literair verband
 • Archief van Koen Peeters met betrekking tot zijn roman De mensengenezer, met digitale versies, met de hand gecorrigeerde typoscripten, en correspondentie met Renaat Devisch
 • Foto’s, iconografie en documentatie met betrekking tot Oscar Dambre
 • Archief van Luuk Gruwez, met gepubliceerde teksten, promomateriaal, recensies over zijn werk en digitale foto’s van literaire activiteiten en zijn reizen
 • Buste van Lucienne Stassaert en Portret van Ivo van Hove door Maarten Embrechts
 • Ets St Antonius Bekoring door Felix Timmermans
 • Archief van Henri-Floris Jespers, met handschriften en foto’s
 • Archief van Ludo Bekkers, met brieven, correspondentie en documentatie over de journalist
 • Manuscripten van en documentatie over Frans van Immerseel
 • Archiefstukken van Guido van Meir, met audio-opname interview met Joseph Claus
 • Brieven van Maria van Ackere-Doolaeghe aan Prudens van Duyse en anderen 
 • Tekeningen van Wannes van de Velde
 • Handschriften van Patrick Conrad vanonder meer Conrad Limo, Hotel Louisiana, Op de Franse duinen, Cargo en Luwte
 • Handschriften en drukproeven van Stijn Streuvels van onder meer Prutske, Minnehandel, Genoveva van Brabant en Reinaert de Vos
 • Archiefstukken van de Société Olympique 
 • Archief van Ivo Michiels uit het legaat Christiane Faes, met handschriften, foto’s, brochures en knipsels met betrekking tot de auteur
 • Archief van Gaston Martens, met verbeterde typoscripten en gepubliceerd werk
 • Foto’s en grafisch werk van het Artiesten Wielerkriterium Opdorp uit het archief van Lode van Aken
 • Familiefoto’s van E. du Perron 
 • Archief van Jozef van Ruyssevelt 
 • Archiefstukken van Johan Daisne uit verzameling Kinaupenne 
 • Brieven en knipsels van het tijdschrift De Brakke Hond 
 • Handschriften en foto’s van Daniël van Ryssel 
 • Plaquette van Joseph Wauters 
 • Drie brieven van Albert Servaes aan Reimond de Beir
 • Foto’s en enkele gesigneerde boeken van Blanka Gyselen
 • Foto’s van Hubert Lampo 
 • Opnames voor de rubriek ‘Zwemmen met schrijvers’ uit de literaire podcast Boeken Toe
 • Foto’s van de afdeling Fotografie van het Koninklijk Kunstverbond 
fragment uit archief van Kristien Hemmerechts
nieuwe aanwinst
Het Letterenhuis verwelkomt het archief van Kristien Hemmerechts. Het bevat manuscripten, honderden brieven van bekende schrijvers zoals Leonard Nolens, Patricia De Martelaere, Stefan Hertmans en haar overleden echtgenoot Herman de Coninck, en tal van foto’s.
Archiefstukken Aster Berkhof
16.06.2020 | Het Letterenhuis verwelkomt het schrijversarchief van Aster Berkhof, die op 18 juni honderd jaar wordt. Het archief bevat manuscripten, foto’s, audio-opnames en voorwerpen zoals Berkhofs typemachine.
Archief Koen Peeters - De Mensengenezer
aanwinst 2019
Tijdens het Letterenhuisfestival op 8 mei 2019 verraste auteur Koen Peeters de directeur van het Letterenhuis met de overhandiging van een stapel A4-tjes van zo’n 25 centimeter hoog: acht à negen door Peeters met de hand gecorrigeerde typoscripten van zijn roman ‘De mensengenezer‘ in diverse stadia van ontwikkeling.
Brief koniningin Elisabeth aan Marie-Elisabeth Belpaire
aanwinst 2019
De schenking van het Fonds erven Belpaire Teichmann bestaat uit 49 archiefdozen (ca. tien strekkende meter) met daarin boeken, getuigschriften, documentatie, knipsels, brieven, handschriften en foto's. Het zijn deelarchieven van Marie-Elisabeth Belpaire, Constance Teichmann, Betsy Belpaire-Teichmann en kleinere deelarchieven van Antoine Belpaire, Théodore Teichmann en enkele anderen.
Hugo Raes en Jürgen Hillner tijdens een zeiltocht
Aanwinst 2019
In het recent verworden audiovisuele archief van Hugo Raes (1920-2013) zijn sporen te vinden van de inhuldigingsavond van het huisje van Jürgen Hillner, een belangrijk vertaler van Nederlandstalige teksten naar het Duits.
Gedicht van Jef Lambrecht
aanwinst 2019
Jef Lambrecht (1948–2016), vooral bekend als journalist bij de VRT-radio en gespecialiseerd in het Midden-Oosten, was ook beeldend kunstenaar en dichter. Dat laatste is zichtbaar in Lambrechts archief dat onlangs aan het Letterenhuis werd geschonken.
Aanwinsten april-september 2018: een selectie

[Fabel/bijbel-Bijbel/fabel], Adriaan de Roover - Portret van Herman Brusselmans met hond, Maarten Embrechts - Manuscrit trouvé dans une poche. Chronique de la Conversion de Bodor Guila, étranger, E. du Perron

 • Handschriften en brieven van Jan Vercammen
 • Handschrift van de debuutbundel van E. du Perron: Manuscrit trouvé dans une poche – (Chronique de ma Conversion) (1923)
 • Grafisch en ander beeldend werk en archivalia van Adriaan de Roover
 • Handschriften van vroege gedichten van Jos de Haes
 • Archief van Emiel van Hemeldonck
 • Archief van Uitgeverij Polis
 • Archivalia van het tijdschrift Labris en Hugo Neefs
 • Brieven van Jan Persyn, Hedwig van de Velde, Hedwig Speliers, Prosper Verheyden (aan Edward Leonard), Max Rooses en Karel Miry (aan August Wagener)
 • Handschrift van Firmin van den Bosch en documentatie van Anton van Wilderode
 • Brieven aan Filip Vermoortel van bevriende schrijvers en onderzoekers; affiches van door Vermoortel geregistreerde toneelstukken
 • Collectie handschriften, typoscripten en bundels van Gust Faes
 • Archief van het tijdschrift Gonzo Circus Magazine
 • Documentatie en handschriften m.b.t. SIBMAS-congressen
 • E-mails van Walter Soethoudt
 • Archief van het tijdschrift Sampel (1996–2000)
 • Brieven van Roger van de Velde aan Jos Bauwens
 • Archief van Wilfried Adams
 • Archief van Gil van der Heyden
 • Handschriften en digitaal archief van Paul van Dessel
 • Collectie typoscripten, handschriften en knipsels van het Paul van Ostaijen-Comité
 • Documentatie over Willem M. Roggeman en Filip de Pillecyn en bandopnames van hoorspelen van L. van den Briele
 • Archief van Jef Mennekens: brieven, documenten, scripts toneelspelen en medaillon
 • Documenten en handschriften van jeugdschrijver Frank Gysen met een dossier over Léon Bloy, met brieven van Bloy aan Réne Martineau en documentatie; correspondentie van Gysen met Pieter van der Meer de Walcheren
 • Brieven en geluidsopnames van Hugo Bousset
 • Archivalia van Hilda Wens
 • Archief van Jan Theuwissen
 • Portret van Herman Brusselmans door schilder en dichter Maarten Embrechts
 • Twee foto's van Hugo Claus door Willem Persoon
 • Archivalia van José Neirinck
 • Archief van Toon Brouwers
Aanwinsten oktober 2017 - maart 2018: een selectie
 • Het artistiek en politiek archief van theatermakers/kunstenaars Jan Decorte en zijn kompaan Sigrid Vinks bereikte het Letterenhuis in schitterende slagorde: twaalf strekkende meter, te weten 93 archiefdozen, negentien mappen, drie verhuisdozen, één metalen koffer (Opgepast! Originelen) en zes dozen dia's, met daarnaast een aanzienlijke hoeveelheid audiovisueel materiaal. Het geheel niet zuurvrij verpakt, wel voorbeeldig geklasseerd en gedocumenteerd.
 • Culturele nalatenschap van Wannes van de Velde
 • Brievenarchief van dichter en Streuvelsbiograaf Hedwig Speliers. In het archief zijn brieven aanwezig van onder anderen Hugo Claus, Johan Daisne, Paul De Wispelaere, Gwij Mandelinck, Ivo Michiels, Ward Ruyslinck, Angèle Manteau, Godfried Lannoo en Streuvels' kleindochter Griet Baert
 • Archief van de dichter en essayist Dirk Christiaens
 • Archief van de schrijfster Diane Broeckhoven
 • Archief van de dichter Bert Bevers
 • Archief van de Brugse schrijver, kunsthistoricus en uitgever Fernand Bonneure
 • Verzameling archivalia van onder anderen Leon van Damme, Georges Averhals, Cesar Magerman en Hendrik Fayat
 • Convulaatband met handschriften en publicaties van Prudens van Duyse
 • Portret (aquarel) van Paul Snoek door Jan Cox en het archief van Poëzie Aarschot
 • Typoscripten van drie teksten van Marnix Gijsen
 • Verameling affiches ontworpen en geschonken door Paul Verrept
 • Portret(tekening) van Paul van Ostaijen door Floris Jespers
 • Pakket archivalia van de recente literaire productie van Christine Guirlande
 • Verzameling archivalia: brieven van Marnix Gijsen aan Paul Willems, brieven van Jozef Muls aan Juliette de Groodt-Adant en een handschrift van deze laatste
 • Archivalia van de schrijver Richard Foqué, met brieven en handschriften
 • Archief van de schrijver Hector Jan Loreis (ps. van Hector Laureys), met brieven, handschriften en documentatie
 • Literair en administratief archief van het tijdschrift Revolver (1968-2009), met brieven en handschriften. Aansluitend bij vorige schenking
 • Verzameling brieven van en aan Hugo Verriest tussen 1899 en 1900
 • Dossier met correspondentie, contracten en notities van Theo Huet
 • Archivalia van schrijver en Scandinaviëkenner Piet Schepens
 • Verzameling archivalia, met onder meer vertaling van werk van Ivo Michiels door Koenraad Tommissen, schrijversportretten en kunstmappen
 • Archiefcollectie Hauser, een duo-project van Lies van Gasse en Annemarie Estor, met brieven, handschriften, schetsen, tekeningen, kunstwerken
 • Brief van Maurice Gilliams aan Marie Gevers
 • Portretten van Remi Sterkens (tekening) en van zijn echtgenote Anna Simon (schilderij) door Gerard Baksteen en een gipsen beeld van Hendrik Conscience door Hildebert Derre
 • Portretschilderij van Stijn Streuvels door Leonardo Torfs
 • Publicaties over Jan-Frans Willems, uit het archief van Jan-Baptist Willems
 • Archief en documentatie van de kunstschilder Willem Paerels
 • Pakket archivalia van Filemon Raes: handschrift van Jef van Hoof en een muziekeditie van Flor Peeters
 • Programmabrochures van de Zangschool Jules Marie Lambrecht en Cercle Verdi
 • Verzameling geannoteerde boeken en exemplaren met opdrachten van Hubert Lampo
 • Archivalia van de Vriendenkring Kunst Houtland
 • Pakket archivalia van Karel van Acker met publicaties en wetenschappelijke bijdragen
 • Verzameling archivalia met onder meer publicaties van de dichters Roger Nupie en Lucienne Stassaert
 • Vier originele tekeningen van Jean Piaubert, illustraties bij de publicatie van Jokaste tegen God met Herman Teirlinck
 • Verzameling publicaties over muziekhistorische personen en onderwerpen, door Hedwige Schilders en Erik Baeck
 • Archief van Kontakt, personeelskrant en -vereniging van de Antwerpse drukkerij Lloyd, periode 1975-87
 • Archief van publicist en kunsthistoricus Stan Lauryssens
 • Verzameling documentatie van de Literaire Kring Hugo Raes
 • Archivalia van Roger Rennenberg, met onder meer eigen en door hem vertaalde of bewerkte theaterteksten
 • Archief van Poppentheater Joris Jozef, met documentatie, geluidsopnamen en poppen
 • Verzameling archivalia in verband met het tijdschrift Labris, met brieven van onder anderen Jef Bierkens, Wilfried Wynants, Lucienne Stassaert. Aansluitend bij vorige schenkingen
 • Verzameling archivalia van Carlos Tindemans, van toneelgezelschap De Mannen van den Dam en de eigen theatercollectie van Luc van den Dries

Meld je aan voor onze nieuwsbrief