capital-l
lower-h

Archief Prudens van Duyse in het Letterenhuis

De Koninklijke Academie voor Taal- en Letterenkunde (KANTL) droeg haar archief van Prudens van Duyse en dat van het Nationaal Fonds voor de Letteren over aan het Letterenhuis. Op 10 april 2018 werd deze schenking officieel bezegeld in aanwezigheid van minister Sven Gatz.

Prudens van Duyse

Het archief van Prudens van Duyse (1804-1859) is een bijzonder fraai geschenk. Van Duyse is een van de belangrijkste dichters van het jonge België en slaat de brug tussen de rederijkers en de poëzie van de romantiek waarvan hij, samen met Jan Frans Willems en Karel Lodewijk Ledeganck, de voornaamste exponent is. 
Het archief, bijna vier strekkende meter, werd in 1920 door Daniël, een van de zonen van Van Duyse, met een beknopte inventaris aan de Academie geschonken.

Manuscripten in het archief

De vele contacten van Van Duyse, gecombineerd met zijn verzamelwoede, hebben ervoor gezorgd dat er ook manuscripten van andere schrijvers in zijn archief zitten: Frans Blieck, Johanna Courtmans-Berchmans, Johan Dautzenberg, Jan Frans Willems, Domien Cracco, en uit Nederland Willem Bilderdijk, Petronella Moens, Hendrik Tollens en Johannes Kinker.
Zoon Florimond heeft destijds veel materiaal laten inbinden, waardoor heel wat brieven en handschriften moeilijk of slechts gedeeltelijk leesbaar zijn. Die banden worden nu zorgvuldig losgemaakt door de afdeling Papierrestauratie van de dienst Behoud & beheer van de stad Antwerpen.

Brieveneditie

Janneke Weijermars, docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkt momenteel aan een biografie van Prudens van Duyse. Ze heeft ook het ambitieuze plan opgevat om een (elektronische) editie te maken van alle brieven van en aan Van Duyse.
Het Letterenhuis zorgt voor het digitaliseren van de brieven, maar ook van waardevolle documenten over het literaire leven in de 19de eeuw in het archief. 

Het archief is volledig geïnventariseerd en kan geraadpleegd worden via de databank van het Letterenhuis

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief