capital-l
lower-h

Workshop: Het Echte Ding

Workshop Elsschot, Boon & Lanoye

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Letterenhuis bieden een workshop aan waarbij authenticiteit voorop staat.

Het Echte Ding

Beroemde Manuscripten, Bijzondere Boeken en Geheime Documenten van Elsschot, Boon en Lanoye!

Waardevolle bronnen

In onze steeds meer digitale en virtuele samenleving wordt authenticiteit steeds uitzonderlijker, en daarmee waardevoller. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Letterenhuis bieden een workshop aan waarbij die authenticiteit voorop staat: 'Het Echte Ding'.
De workshop brengt de deelnemers in direct contact met waardevolle bronnen: echte boeken, echte handschriften, echte foto’s en andere documenten. Hij leert hen ook om kritisch om te gaan met digitale bronnen.

Literair-historisch onderzoek

'Het Echte Ding' laat jongeren op een interactieve manier kennis maken met literair erfgoed en de instellingen die dit bewaren. Met gerichte opdrachten en opzoekwerk krijgen scholieren een introductie in literair-historisch onderzoek . Dit sluit uitstekend aan bij de lessen Nederlands in de derde graad secundair onderwijs. De leerlingen gaan zelf aan de slag met bronnen als boeken, documenten en archiefmateriaal. Zo ontdekken ze alvast dat zelfs Google niet alle antwoorden in pacht heeft.

De workshop

Op school maken de leerlingen voordien al kennis met de auteurs Elsschot, Boon en Lanoye met de bundel 'voor-en-na'

Op basis van die introductie wordt er een verdeling in (drie) groepjes gemaakt. Elk groepje werkt tijdens de workshop rond één auteur.
Op deze manier zijn de leerlingen goed voorbereid en kunnen ze de auteur kiezen die hen het meest aanspreekt. De strak getimede workshop kan aldus vlot verlopen en de jongeren kunnen de opdrachten beter uitvoeren.

De workshop start in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience met bronnenmateriaal. Tegelijkertijd ontwikkelen ze vaardigheden om antwoorden te vinden op duidelijke onderzoeksvragen. Nadien komen de leerlingen naar het Letterenhuis. Hier komen de leerlingen in contact met literair archief. De naddruk ligt hierbij op het verwerken van de informatie die het archiefmateriaal bevat.

Met de bundel 'voor-en-na' kan u na de workshop ook nog verderwerken in de klas.

Praktisch

  • Derde graad ASO, KSO en TSO. 
  • Max. 20 personen/groep. Leerlingen worden begeleid door een leerkracht. 
  • Workshop € 105 voor de begeleiding + € 5 administratiekosten per boeking 
  • Toegang tot Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Letterenhuis is gratis voor scholen. 
  • Duur: 3 uur. 
  • Deze workshop kan starten om 9.00 of om 13.00 uur – op dinsdag en donderdag. 
  • Reserveren: min. 3 weken vooraf, tickets@visitantwerpen.be of 03 232 01 03

Meld je aan voor onze nieuwsbrief