capital-l
lower-h

Het Letterenhuis in een notendop

Het Letterenhuis is het letterkundige archief van Vlaanderen met als missie de zorg voor het Vlaamse literaire erfgoed. In de leeszaal kun je de rijke collectie raadplegen voor onderzoek. Het museum vertelt met prachtige archiefstukken het verhaal van 200 jaar literatuur in Vlaanderen.

Letterkundig archief

Het Letterenhuis bestaat sinds 1933 en is het grootste letterkundige archief van Vlaanderen. Het verzamelt, bewaart en ontsluit handschriften, brieven, documenten, portretten en foto’s van Vlaamse auteurs. Schrijversarchieven en archieven van literaire tijdschriften en uitgeverijen behoren tot het verzamelgebied. Het beginpunt van de collectie ligt rond 1780.

Geheugen van de Vlaamse literatuur

Als ‘geheugen van de Vlaamse literatuur’ bewaart het Letterenhuis ruim twee miljoen brieven en handschriften, 130.000 foto's en 50.000 affiches. De literaire correspondenties, handschriften en documentatie vormen ideaal bronnenmateriaal voor onderzoek, teksteditie, biografie en literatuurgeschiedenis. De databank Agrippa biedt online een overzicht van de collectie. In de leeszaal kunnen documenten worden opgevraagd en geraadpleegd.

Archief van en voor Vlaanderen

Sinds januari 2004 is het Letterenhuis door de Vlaamse overheid erkend als het literaire archief van en voor Vlaanderen. Deze erkenning betekent een belangrijke ondersteuning en maakt het voor het Letterenhuis mogelijk om de archieffunctie verder uit te bouwen, te versterken en te optimaliseren. De collectie wordt in optimale omstandigheden bewaard en volgens de internationale standaarden ontsloten om door onderzoekers te worden bestudeerd. Het Letterenhuis zet de eigen expertise in voor het hele literaire erfgoedveld, waarvan de noden en de behoeften in kaart worden gebracht.

Literatuurmuseum

Het Letterenhuis bewaart het literaire erfgoed en stelt het beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het geïnteresseerde publiek kan met de grootste archiefschatten kennismaken op een vaste expositie over de Vlaamse letteren in de negentiende en twintigste eeuw. Tijdelijke tentoonstellingen brengen verschillende aspecten van de Vlaamse literatuur(geschiedenis) in beeld.

Subsidiërende overheid

De Vlaamse Overheid geeft jaarlijks structurele subsidies aan het Letterenhuis. Zonder deze steun zou de werking van het Letterenhuis niet mogelijk zijn.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief