capital-l
lower-h

Zacht Lawijd

Zacht Lawijd is een driemaandelijks literair-historisch tijdschrift over Nederlandse en Vlaamse teksten uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw.

Wat is 'Zacht Lawijd'?

Zacht Lawijd brengt op een gedocumenteerde en verrassende wijze allerlei nieuw onderzoek naar voren voor een breed geïnteresseerd publiek. Het besteedt aandacht aan de literaire geschiedschrijving waarbij literaire teksten in hun context worden geplaatst. Ook is er aandacht voor de tekstgeschiedenis zelf, de evolutie die een literaire tekst doormaakt van inspiratie tot publicatie.

Ongepubliceerde schatten

Naast grondige essays komen nooit eerder gepubliceerde schatten uit het Letterenhuis in Antwerpen en het Literatuurmuseum in Den Haag aan bod. Het tijdschrift dankt zijn naam aan een gedicht van Richard Minne: 'Ik floot een zacht lawijd/ op een gespleten blaere:/ het was een schone tijd./ Mijn hart kan niet bedaren'.

Wie maakt 'Zacht Lawijd'?

Zacht Lawijd is een uitgave van de Stichting ZL in samenwerking met het Letterenhuis en het Literatuurmuseum (Den Haag). De kernredactie bestaat uit Manu van der Aa, Sjoerd van Faassen, Hans Renders, Jan Robert en Geert Swaenepoel (redactiesecretaris). Tot de redactie behoren verder Jacqueline Bel, Elke Brems, Dieter Vandenbroucke, Bertram Mourits, Yves T’Sjoen, Johan Vanhecke en Sandra van Voorst.

 

Zacht Lawijd is te koop in het Letterenhuis en in de betere boekhandel.

 
cover Zacht Lawijd 20/2
De nieuwe Zacht Lawijd is verschenen! Met verhalen over de zeevarende schrijver Frans Fransaer en de schurende vriendschap tussen Hilarion Thans en Lambert Swerts, beide gebaseerd op archief in het Letterenhuis.
cover Zacht Lawijd 20/1
Pink poet Patrick Conrad opent zijn ‘dodendoos’ (een poëtische Pandora).
cover Zacht Lawijd 19/4
Winterlezen! Kerst met Stijn Streuvels en ook het ongepubliceerde verhaal 'Voorbeelden trekken' van Raymond Brulez.
cover Zacht Lawijd 19/3
Congo is 60 jaar onafhankelijk. Tijd voor een themanummer.
cover Zacht Lawijd 19/2
Vic van de Reijt antwoordt! Over de oorlogsjaren van Willem Elsschot.
cover Zacht Lawijd 19/1
Themanummer Eduard Douwes Dekker / Multatuli.
cover Zacht Lawijd 18/4
'Ik geloof dat het tegenwoordige Duitschland geen gunstig terrein voor mijn werk is'. Over Willem Elsschots uitgeefperikelen in nazi-Duitsland.
cover Zacht Lawijd 18/3
Feest! Het Willem Kloos Fonds voor armlastige schrijvers (dus alle schrijvers bijna) bestaat 100 jaar.
cover Zacht Lawijd 18/2
Laurens van Krevelen over Breyten Breytenbach en het 'binnenrijk' van het surrealisme.
cover Zacht Lawijd 18/1
‘Wat niet goed is, is niet geschreven’, aldus Gerrit Achterberg. En nog veel meer moois in het voorjaarsnummer van 2019.
Het winternummer 2018 van Zacht Lawijd heeft weer heerlijke literair-historische verhalen!
cover Zacht Lawijd 17/3
In première een onbekend gedicht van Paul van Ostaijen.
cover Zacht Lawijd 17/2
Het zomernummer van 2018 is een vriendennummer geworden!
cover Zacht Lawijd 17/1
Publicatie
Zacht Lawijd brengt in maart 2018 'Omtrent Hugo Claus', een themanummer over Claus met bijdragen over het archief en het oeuvre.
 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief