capital-l
lower-h

Zacht Lawijd

Zacht Lawijd is een driemaandelijks literair-historisch tijdschrift over Nederlandse en Vlaamse teksten uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw.

Wat is 'Zacht Lawijd'?

Zacht Lawijd brengt op een gedocumenteerde en verrassende wijze allerlei nieuw onderzoek naar voren voor een breed geïnteresseerd publiek. Het besteedt aandacht aan de literaire geschiedschrijving waarbij literaire teksten in hun context worden geplaatst. Ook is er aandacht voor de tekstgeschiedenis zelf, de evolutie die een literaire tekst doormaakt van inspiratie tot publicatie.

Ongepubliceerde schatten

Naast grondige essays komen nooit eerder gepubliceerde schatten uit het Letterenhuis in Antwerpen en het Literatuurmuseum in Den Haag aan bod. Het tijdschrift dankt zijn naam aan een gedicht van Richard Minne: 'Ik floot een zacht lawijd/ op een gespleten blaere:/ het was een schone tijd./ Mijn hart kan niet bedaren'.

Wie maakt 'Zacht Lawijd'?

Zacht Lawijd is een uitgave van de Stichting ZL in samenwerking met het Letterenhuis en het Literatuurmuseum (Den Haag). De kernredactie bestaat uit Manu van der Aa, Sjoerd van Faassen, Hans Renders, Jan Robert en Geert Swaenepoel (redactiesecretaris). Tot de redactie behoren verder Jacqueline Bel, Elke Brems, Dieter Vandenbroucke, Bertram Mourits, Yves T’Sjoen, Johan Vanhecke en Sandra van Voorst.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief