capital-l
lower-h

Zuurvrij

berichtenblad van het Letterenhuis

Zuurvrij is het kleurrijke, halfjaarlijkse berichtenblad van het Letterenhuis. Het informeert de lezer met toegankelijke en boeiende verhalen over Vlaams literair archief en over de tentoonstellingen en de andere activiteiten van het Letterenhuis.

Aanwinsten en lopend onderzoek

Zuurvrij bevat rubrieken als ‘Onderzoek’, ‘Tentoonstelling’, ‘Aanwinsten’ en ‘Archief’. Medewerkers van het Letterenhuis en externe auteurs schrijven over de jongste aanwinsten, de nieuwtjes en het lopende onderzoek. De rubriek ‘Affiche’ brengt telkens een ontwerper of (kunst)stroming onder de aandacht. Tekenares Ilah laat haar eigenzinnige figuurtje Cordelia in elke aflevering commentaar geven bij de literaire wereld.

Schrijver te gast

Telkens doet een gastschrijver zijn of haar relatie tot het Letterenhuis uit de doeken. Tot nu toe waren dat onder meer Christophe Vekeman, Ivo Michiels, Pjeroo Roobjee, Saskia de Coster, Tom Naegels en Walter van den Broeck. Daarnaast zijn er speciale bijdragen verschenen van Tom Lanoye, Angèle Manteau en Gaston Durnez.

Contacten met buitenlandse auteurs

‘Friends Abroad’ is de naam van de rubriek waarin het verhaal wordt verteld van de vele bijzondere brieven en handschriften van buitenlandse auteurs in de Letterenhuiscollectie. De pennenvruchten van uiteenlopende schrijvers als Joseph Brodsky, Jacob Israël de Haan, Rudyard Kipling, F.T. Marinetti en Upton Sinclair kwamen al aan bod.

Verkoop en abonnementen

Zuurvrij verschijnt twee keer per jaar, telkens in juni en in december.

Losse nummers
Losse nummers zijn verkrijgbaar in het Letterenhuis (€ 6,00 per nummer). Bij bestelling van losse nummers worden verzendkosten aangerekend (bedrag afhankelijk van de bestelling). Nummers 1, 2, 3 en 4 zijn niet meer verkrijgbaar.

Abonnement
Abonneren kan door € 20,00 over te schrijven op rekeningnummer IBAN: BE42 4097 5857 0154 (BIC: KREDBEBB) van AG Culturele Instellingen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen met als vermelding: Zuurvrij 2021-2022. Een abonnement telt vier nummers.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief